Bli medlem i facket

bli medlem i facketGenom en internationell jämförelse har man kunnat konstatera att i Sverige är den fackliga organisationsgraden (andelen anställda som är medlemmar i ett fackförbund) hög. För dig som tvekar på om du bör bli medlem i facket är det vissa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Alla som är medlem i facket får stöd i arbetslivet. Du får hjälp vid förhandlingar, rättstvister, konflikter och arbetsmiljöfrågor. Flera fackförbund arbetar även med jobbcoaching vilket ger dig möjligheten att tillsammans med facket uppnå din fulla potential i arbetslivet.

Att bli medlem i facket innebär även möjligheten till a-kassa och inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Många som arbetar har högre lön än det maxtak den statliga a-kassan erbjuder. Då kan facket stå för mellanskillnaden upp till en viss procent av din lön. Utöver detta erbjuder även förbunden olika typer av förmåner i form av rabatter och erbjudanden. Det är inte bara arbetare som välkomnas i facket idag. Även studenter och pensionärer kan vara medlem till ett reducerat pris, så att även de kan ta del av förbundets förmåner.

Hur blir man medlem?

bli medlem i facketOlika fackförbund har olika tillvägagångssätt. Men säkert är att alla de stora fackförbunden har möjlighet att registrera medlemskap genom deras hemsida. Att bli medlem i facket är inte svårt och tar oftast bara några minuter. Du börjar med att bestämma dig för vilket fack som passar just dig och din yrkestitel. Om du sedan väljer att registrera dina kontaktuppgifter på fackets hemsida, kommer de att kontakta dig inom kort för att hjälpa dig med en registrering. Kontakten från deras håll kan ske genom både telefon och vanlig post.

Du kan även bli medlem i facket genom att ringa för att lämna dina kontaktuppgifter och får då hjälp direkt över telefon. Det är bra att ha i åtanke att de olika fackförbunden har olika medlemsförmåner och rättigheter. Vissa fackförbund erbjuder automatiskt tillträde i förbundets a-kassa medan andra kräver en specifik ansökan för just detta. I dessa fall krävs då en utökning av medlemskapet eller ytterligare ett medlemskap för att ha tillgång till sådant som arbetslöshetsersättning och eventuell inkomstförsäkring. Vissa Fackförbund erbjuder även ett välkomstpaket vid nyteckning av medlemskap.

Avsluta tidigare medlemskap

När du byter jobb kan det även vara aktuellt att byta fackförbund. Beroende på vilket yrke du haft tidigare kan det vara så att ditt nya yrke inte kvalificerar dig att vara medlem i ditt tidigare fackförbund. Om du exempelvis tillhört Svenska Journalistförbundet och slutar arbeta med något av de yrken som förbundet representerar, har du alltså inte längre rätt att vara medlem. Att byta mellan olika fackförbund är inte lika snabbt gjort som att bli medlem i facket första gången.

När du vill byta fackförbund måste du begära utträde ur det fackförbundet du vill lämna. En sådan anmälan om utträde måste oftast ske skriftligen för att vara giltig. Handläggningstiden för ett utträde varierar mellan de olika förbunden och kan ta allt från en månad till upp mot ett halvår. Du bör alltid kontrollera vilka specifika villkor för utträde som gäller för just ditt förbund. När du lämnar ett förbund är det frivilligt att ange orsak till utträdet och när du fått en bekräftelse på att utträdet är verkställt kan du nu enkelt bli medlem i facket igen.

Bli medlem i a-kassan

När du får ditt första jobb så är det mycket viktigt att du blir medlem i en a-kassa. Det ger dig en trygghet i fall det skulle vara så att du en dag står utan jobb. Det kostar oftast bara ett par hundralappar att vara medlem och det kan vara värt då det ger en ekonomisk trygghet. Oftast har ditt fackförbund även en a-kassa som du kan bli medlem i.

Välj rätt a-kassa

Det finns idag 27 olika a-kassor i Sverige. Oftast är de alla specialiserade för en specifik yrkesgrupp. En del kan man dock gå med i oavsett vad man jobbar med. Det finns ett grundkrav för alla a-kassor och det är att du ska ha arbetat i Sverige för att få bli medlem. Olika a-kassor har olika avgifter, men de brukar ligga på runt 100-250 kr per månad. De a-kassor som finns att välja mellan är dessa:

 • A-kassan för service och kommunikation
 • A-kassan Vision
 • Akademikernas a-kassa
 • Alfa-kassan
 • Byggnads a-kassa
 • Elektrikernas a-kassa
 • Fastighets a-kassa
 • Finans- och försäkringsbranschens a-kassa
 • GS a-kassa
 • Hamnarbetarnas a-kassa
 • Handelsanställdas a-kassa
 • Hotell- och restauranganställdas a-kassa
 • IF Metalls a-kassa
 • Journalisternas a-kassa
 • Kommunals a-kassa
 • Ledarnas a-kassa
 • Livsmedelarbetarnas a-kassa
 • Lärarnas a-kassa
 • Pappers a-kassa
 • Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa
 • Småföretagarnas a-kassa
 • STs a-kassa
 • Svensk handels a-kassa
 • Sveriges arbetares a-kassa
 • Säljarnas a-kassa
 • Transports a-kassa
 • Unionens a-kassa

Hur får du ersättning om du blir arbetslös?

Det som gäller för att vara berättigad till inkomstbaserad ersättning av en a-kassa är att du varit medlem under minst 12 månader. Du kan när du vill byta a-kassa, så länge det inte blir ett glapp mellan, utan räknas som en sammanhängande period.  Du kan dessutom bara vara med i en a-kassa i taget. Sedan är det så att det finns vissa villkor som ska uppfyllas för att få ut ersättning om du blir arbetslös. Det finns två olika ersättningar. En är inkomstbaserad ersättning. Den är på upp till 80% av den lön du hade innan, men som mest 20 000 kronor per månad och före skatt. Du ska varit medlem i en a-kassa under 12 månader i följd, samt att du måste ha jobbat halvtid eller mer de senaste sex månaderna. Du ska vara arbetslös, ha anmält dig hos Arbetsförmedlingen samt aktivt söka nya jobb.

Det finns även det som heter grundersättning. Den är på upp till 8000 kronor i månaden före skatt. Den beror på hur mycket du har jobbat innan. Den som kan söka denna ersättning är den som inte är medlem i a-kassan eller har varit medlem kortare tid än 12 månader, du ska ha jobbat halvtid eller mer senaste sex månaderna och du ska vara  arbetslös, ha anmält dig hos Arbetsförmedlingen samt aktivt söka nya jobb samt att du ska vara 20 år eller äldre.

Om du blir berättigad till att få a-kassa utbetalt så kommer de första sju dagarna vara så kallade karensdagar. Då kommer inga pengar. Sedan får du ersättning under 300 dagar framåt.