Om fackförbundet Hotell och Restaurang (HRF)

Hotell och Restaurang, eller HRF som kanske är den vanligaste beteckningen, verkar i en bransch där behovet av ett starkt fackförbund och en bra inkomstförsäkring är stort. Med stöd från förbundet i fackliga frågor kan man räkna med ett tryggare arbetsliv. Men även med bättre villkor inom hotell- och restaurangnäringen. Förbundets representanter för medlemmarnas talan i förhandlingar om bland annat kollektivavtal. Som medlem i förbundet kommer du att bli behandlad på ett bättre sätt av många arbetsgivare. Det är mycket viktigt för branschen med ett starkt fackförbund.

Bli medlem i Hotell och Restaurang (HRF)

För att kunna bli medlem i fackförbundet Hotell och Restaurang krävs det att man kan visa att man har en anställning inom detta breda område som även inkluderar turistnäringen. Man kan alltså arbeta på allt från caféer till hotell, som vildmarksguide eller eventproducent och vara medlem i detta förbund som finns på väldigt många olika typer av arbetsplatser. Det spelar ingen roll om man arbetar hel- eller deltid, båda anställningsformerna berättigar till medlemskap. Studenter kan om de går en utbildning inom dessa näringsgrenar, ansöka om en särskild form av medlemskap som är gratis.

Kvalifikationstid

Förbundet Hotell och Restaurang kan i dagsläget inte erbjuda sina anställda någon inkomstförsäkring utöver den ersättning man är berättigad till som medlem i en a-kassa. Vanligtvis fungerar en inkomstförsäkring som så att man betalar en extra premie varje månad för att på så vis kunna få ut en högre ersättning om man skulle förlora sin anställning. I regel behöver man ha tecknat denna försäkring minst tolv månader innan man gör anspråk på premien. Det är detta som är försäkringens kvalifikationstid. En möjlighet för medlemmar i HRF är att teckna en privat inkomstförsäkring.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Skillnaderna mellan en privat inkomstförsäkring och en med villkor som ett fackförbund har förhandlat fram behöver inte vara så stora. Många medlemmar i Hotell och Restaurang har bra inkomstförsäkringar. I de flesta fall gäller dock regeln att en inkomstförsäkring gäller fram till det att man fyllt 65. En fördel med att teckna försäkringen privat är att man då kan välja mellan flera olika aktörer som erbjuder varierande villkor. Möjligheten att hitta en försäkring som passar utifrån den situation man befinner sig är god.

Varför välja just det här fackförbundet

Hotell och Restaurang erbjuder sin medlemmar en lång rad fina förmåner. Hjälp vid förhandlingar, gratis ekonomisk rådgivning, hemförsäkring och förbundets populära medlemstidning Hotellrevyn är bara några exempel på vad man får för medlemsavgiften. Den viktigaste anledningen att bli medlem är dock, menar de flesta, att man har ett kollektivavtal i ryggen och inte riskerar att utsättas för fula grepp från arbetsgivare i en bransch som är känd för att vara ganska hård för de anställda. Förbundets representanter har även förhandlat fram en rad trevliga rabatter för medlemmar och möjligheter till vidareutbildning.

Historia om fackförbundet

En föregångare till förbundet Hotell och Restaurang bildades så tidigt som 1918. Det var det första landsomfattande förbundet för verksamma inom restaurangbranschen. 1996 klubbades det nuvarande namnet men verksamheten är alltså betydligt äldre än så. Något som är intressant med detta förbund är att dess medlemmar i stor utsträckning påverkats av politiska beslut och att förbundets representanter därför arbetat med att påverka beslut, bland annat genom att delta aktivt i samhällsdebatten. Spritförbudet på 1920-talet är ett exempel på en sådan fråga och på senare år har man uppmärksammats för att ta till hårda metoder mot näringsidkare som vägra följa kollektivavtalet.