Om fackförbundet Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är namnet på det största medlemsförbundet inom SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) och har strax under 150 000 medlemmar. Det är alltså fråga om en stark organisation som förhandlat fram en bra inkomstförsäkring som är en av de viktigaste förmånerna för förbundets medlemmar. Försäkringen ger ett gott skydd i händelse av uppsägning och andra inkomstbortfall. Förbundets representanter fungerar även som opinionsbildare och som remissinstans i frågor som rör den typ av samhällsbyggnad som ingenjörer är inblandade i genom sina yrkesroller.

Bli medlem i Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer tar emot medlemmar som är yrkesverksamma som just ingenjörer. Ansökningsproceduren är enklare än i många andra förbund eftersom civilingenjör och högskoleingenjör är så pass tydliga yrkestitlar. Det krävs helt enkelt att man kan visa att han erlagt en ingenjörsexamen. Även andra utbildningar inom teknik och/eller naturvetenskap kan ligga till grund för ett medlemskap i förbundet. Som student på en ingenjörsutbildning kan man erhålla ett särskilt studerandemedlemskap. För att behålla sitt medlemskap krävs det att man betalar den månatliga medlemsavgiften.

Kvalifikationstid

Du behöver ha haft en inkomst som ingenjör under 12 av de 18 senaste månaderna för att kunna få ut pengar via en inkomstförsäkring från Sveriges Ingenjörer. Däremot krävs det inte att du haft en fast anställning. Med försäkringen kan man, i upp till 150 dagar, erhålla 80 % av lönen om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Med en frivillig tilläggsförsäkring kan denna ersättningstid förlängas med ytterligare 180 dagar. Även arbete som utförts utomlands kan i många situationer tillgodoräknas i kvalifikationstiden.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att ha rätt att teckna inkomstförsäkringen från Sveriges Ingenjörer gäller det att vara ordinarie medlem i förbundet och att man dessutom har ett medlemskap i Akademikernas a-kassa. Även studenter kan under vissa förutsättningar vara berättigade till inkomstförsäkringen. Däremot upphör den att gälla månadsskiftet innan den försäkrade fyller 65 år, alltså i samband med att man har möjlighet att ta ut pension. Även egenföretagare och chefer med ingenjörsbakgrund kan teckna denna försäkring men då gäller det att man är berättigad till ersättning från akademikernas a-kassa.

Varför välja just det här fackförbundet

Alla väl fungerande fackförbund arbetar för att tillvarata sin medlemmars intressen under till exempel avtalsförhandlingar och frågor som rör säkerhet och arbetsmiljöförhållanden. Sveriges Ingenjörer är det största nätverket i landet för högskoleutbildade ingenjörer och som medlem kan man delta i arbetet med att stärka och tydliggöra ingenjörers roll i samhället. Förutom inkomstförsäkring har man som medlem ofta rätt till rådgivning och juridisk hjälp samt förmånliga medlemslån och andra typer av försäkringar. En annan uppskattad förmån är de forum för nätverkande med karriärseminarier som förbundet anordnar.

Historia om fackförbundet

Sveriges Ingenjörer är ett ungt fackförbund som bildades 2007. Rötterna sträcker sig dock långt tillbaka i tiden och detta förbund är en sammanslagning av Ingenjörsförbundet och Civilingenjörsförbundet. Redan 1861 bildades ett samfund som kan sägas vara en föregångare till dagens fackförbund. Traditionen att på ett organiserat sätt företräda denna stora och viktiga yrkesgrupps i olika frågor är alltså nästan 150 år. Det sägs att det är ingenjörer som bygger Sverige. De förbund som bevakat denna yrkesgrupps intressen har varit viktiga under vår moderna historia och detta fackförbund, som idag står starkare än någonsin, kommer att fortsätta ha en viktig funktion.