Om fackförbundet Kommunal

Fackförbundet Kommunal är ett förbund som har över 500 000 medlemmar. De arbetar inom landsting, kommun, församlingar, lantbruk, kooperativ och privata företag. Som medlem i förbundet erbjuds du en lång rad olika försäkringar så som hemförsäkring, olycksfall fritid, barngrupplivförsäkring samt en inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring är till för att täcka upp din inkomst om du skulle bli arbetslös. Den kan på sätt hjälpa dig med omställningen från en högre till en lägre inkomst. Den här försäkringen, som flera andra, ingår automatiskt i medlemskapet.

Bli medlem i Kommunal

Om du arbetar inom någon av de nämnda områden som Kommunal hanterar är det fullt möjligt att du vill bli medlem. Detta gör du enklast genom att göra en anmälan online. Skulle du ha frågor och funderingar innan du beslutar dig för ett medlemskap kan du kontakta förbundet via sms, telefon eller via mejl. Förbundet har också flera lokala kontor. Du kan besöka det närmast dig. Aktiva medlemmar på arbetsplatser kan du också vända dig till om du har frågor eller vill ha hjälp med ett medlemskap.

Kvalifikationstid

När det kommer till inkomstförsäkringen som Kommunal ger sina medlemmar finns det vissa krav för att kunna ta del av förmånen vid arbetslöshet. För att försäkringen ska vara giltig för dig behöver du ha varit medlem hos förbundet oavbrutet under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Du måste också vara medlem i a-kassan för att kvalificera dig för försäkringen. Eftersom försäkringen tecknas till dig som medlem direkt när du går med i förbundet så brukar det inte vara några problem att uppnå kvalifikationstiden.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Alla medlemmar i Kommunal kan teckna den är försäkringen. När du blir medlem, betalar din medlemsavgift och går med i a-kassan är inkomstförsäkringen automatiskt tecknad till dig. För att kunna ta del av försäkringen om du blir arbetslös behöver du ha en ersättningsgrundande inkomst på över 25 025 kronor i månaden. Detta i linje med lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Försäkringen gäller fram till den första dagen i den månaden du fyller 65 år förutsatt att du fortsätter vara medlem hos förbundet.

Varför välja just det här fackförbundet

Medlemmar väljer Kommunal som sitt fackförbund av flera anledningar. En god anledning är de många generösa försäkringar som ingår i medlemsavgiften. En annan är det faktum att förbundet är så stort och således har mer utrymme för att påverka och sätta press på arbetsgivare när det behövs. Som medlem har du stor hjälp av förbundet när det kommer till löneförhandlingar och vilka avtal som gäller samt att se till att dessa efterföljs. Fackförbundet blir en trygghet såväl på arbetet som på fritiden.

Historia om fackförbundet

Svenska kommunalarbetareförbundet, också kallat Kommunal, grundades redan 1910 och är ett fackförbund inom LO. Förbundet började som en organisation av medlemmar från ett tiotal olika förbund så som Grov- och fabriks samt Svenska spårvagnsförbundet. Under kommande år anslöt sig fler förbund, däribland Svenska brandmannaförbundet och Sveriges skogsvaktares riksförening. Redan 1961 var förbundet uppe i 125 000 medlemmar och fortsatte att organisera och ta upp andra förbund och arbetare. På senare år har förbundet varit inblandade i strejk bland annat kring barnomsorg, skolor och renhållning samt kring bussförarnas konflikt med Bussarbetsgivarna.