Om fackförbundet Journalistförbundet

Journalistförbundet är ett fackförbund för yrkesverksamma inom svenska medier. Journalistförbundet kan erbjuda inkomstförsäkring och en rad andra förmåner för sina medlemmar. Att vara medlem i ett fackförbund kan innebära ekonomisk trygghet. Särskilt i en bransch där det blir allt vanligare med korta projektanställningar. Detta förbund är även, av tradition, en viktig aktör när det gäller bevakning av journalisters intressen i ett större perspektiv. Presskort, facklig rådgivning vid behov och möjlighet att söka särskilda stipendier hör till de fördelar som ett medlemskap innebär.

Bli medlem i Journalistförbundet

Precis som de flesta fackförbund måste man för att kunna bli medlem styrka att man har en anställning eller uppdrag som frilansare som relaterar till Journalistförbundets verksamhetsområde, alltså journalistiska uppgifter. Dessa uppgifter definieras som arbete med redaktionellt material för massmediers räkning. Det kan röra sig om allt från fotografering till reportagejournalistik och redaktionellt arbete. Frilansjournalister måste visa att de tjänat minst 9200 kronor fördelat på minst två uppdrag och har man en tidsbestämd anställning gäller det att minst fyra veckor återstår när man ansöker om medlemskap i förbundet. För studeranden och seniorer gäller särskilda former av medlemskap i journalistförbundet.

Kvalifikationstid

En inkomstförsäkring från journalistförbundet innebär extra trygghet i händelse av arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är indelad i en basförsäkring och en tilläggsdel. För att kunna få ut basdelen via försäkringen gäller det att man varit medlem i förbundet och uppfyllt villkoren för försäkringen under en sammanhängande period av minst tolv månader. Det är det som är försäkringens kvalifikationstid och de flesta fackförbund har kvalifikationskrav som liknar journalistförbundets. Tilläggsförsäkringen ansluts man till automatiskt men om man bortser från premieaviseringen avslutas den delen av försäkringen.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att kunna ta del av journalistförbundets inkomstförsäkring måste man dels vara medlem i journalistförbundet men också i journalisternas egen a-kassa alternativt en annan a-kassa som är godkänd av IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). Möjligheten att ta del av denna försäkring upphör i och med att man får möjlighet att ta ut pension vid 65 års ålder. När det gäller försäkringens tilläggsdel uppmanas man att tacka nej i de fall då man blivit uppsagd och gör anspråk på aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning.

Varför välja just det här fackförbundet

Att gå med i Journalistförbundet är ett naturligt val för de flesta som definierar sig som journalister. Som journalist kan det vara mycket skönt att ha stöd från en stark aktör i frågor som rör pressetik och arbete under osäkra förhållanden. Inkomstförsäkringen är bara en av flera försäkringar man teckna och dra nytta av som medlem i förbundet. Många uppskattar dessutom möjligheten att vara med och påverka det organ som sluter kollektivavtal i branschen och som på ett aktivt sätt bevakar journalisters intressen.

Historia om fackförbundet

Förbundet grundades redan 1901 under namnet Svenska Journalistföreningen. Namnbytet till Svenska Journalistförbundet skedde vid en kongress 1950 och dagens, något kortare namn, är ett resultat av diskussioner förda under 2000-talet. Detta fackförbund har under åren arbetat med att ta fram förordningar kring vad som är god etik vid journalistiskt arbete. Det material som nått oss via medier i över hundra år är alltså påverkat av förbundets idoga och alltid lika viktiga arbete. Förbundets tidning, Journalisten, har sedan 1904 varit ett viktigt organ för mediedebatt och branschfrågor. Många kända journalister har där bidragit med sin syn på vad som bra journalistik.