Om fackförbundet SEKO

Fackförbundet SEKO (Service- och Kommunikationsfacket) är en del av LO (landsorganisationen). SEKO har över 130 000 medlemmar som i huvudsak verkar inom statlig förvaltning eller på företag som tidigare varit drivna av staten. Det innebär att det är ett av de största och viktigaste fackförbunden i Sverige idag. Anställda inom posten utgör den största delen av medlemmarna. Förbundet har satsat på att erbjuda sina förmånstagare en bra inkomstförsäkring.  Den innebär att man kan få ut 80 % av vad man tidigare haft i lön vid en eventuell uppsägning.

Bli medlem i SEKO

SEKO har definierat ett antal branscher. Om man är verksam inom någon av dem är man välkommen att söka medlemskap i förbundet. I förbundet finns bland annat tågpersonal, brevbärare, försvarsanställda, behandlingsassistenter och och elmontörer. Det är av tradition inte så mycket arbetets art som typen av arbetsgivare som förenar medlemmarna. För studenter finns en särskild typ av studerandemedlemskap. Det går att fylla i en ansökan om att bli medlem direkt på förbundets hemsida om man föredrar det framför att få en blankett hemskickad.

Kvalifikationstid

Något som är mycket speciellt med denna inkomstförsäkring från SEKO är att den ingår i medlemsavgiften och att man alltså inte måste göra en separat ansökan för att kunna få den. Blir man arbetslös får man tack vare försäkringen ut hela 80 % av sin lön i 100 dagar. Kvalificeringstiden, alltså den tid man måste ha varit medlem i förbundet för att kunna få ut pengarna, är 12 månader. Möjligheten att få ut inkomstförsäkring gäller fram till det att man fyllt 65 år.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att kunna teckna inkomstförsäkring hos detta förbund räcker det inte med att vara ordinarie medlem, man måste också vara ansluten till förbundets a-kassa och vara berättigad till ersättning därifrån. För att vid behov kunna få ut pengar från sin inkomstförsäkring gäller det att man haft en lön som ligger över a-kassans inkomsttak på 25 025 kronor. Försäkringen från SEKO har inget sådant övre tak vilket är fallet när det gäller de flesta förbund. Det är alltså fråga om en ovanligt förmånlig inkomstförsäkring.

Varför välja just det här fackförbundet

SEKO verkar, precis som alla andra fackförbund, för att ta till vara på sina medlemmars intressen genom omvärldsbevakning och olika former av erbjudanden. Vid en jämförelse med andra förbund som hade kunnat vara aktuella för medlemmarna är SEKOS fina inkomstförsäkring ett starkt konkurrensmedel. Som medlem kan man även få rättshjälp i vissa situationer, facklig utbildning och det populära SEKO-kortet som är laddat med olika erbjudanden. Förbundet är även en viktig part i olika avtalsförhandlingar och som medlem kan man därför vara med och påverka en av de krafter som styr många olika arbetslivsförhållanden.

Historia om fackförbundet

Statsanställda har, sedan tidigt 1900-tal, samlats i olika förbund. Dessa har i regel varit nischade mot en specifik yrkesgrupp och SEKO, som fram till 1995 hette Statsanställdas förbund, har uppstått som ett resultat av sammanslagningar av flera av dessa mindre förbund. Det ska också sägas att flera av de branscher där de verksamma tidigare varit statsanställda idag är avreglerade. Många anställda kan därför välja mellan flera olika organisationer och det har därför varit viktigt för detta fackförbund att locka medlemmar med fina förmåner samtidigt som man har fortsatt att vara en viktig röst i samhällsdebatten.