Om fackförbundet Byggnads

Arbetstagarorganisationen Byggnads är ett viktigt fackförbund med en bra bit över 100 000 medlemmar. Förbundet är en del av LO (Landsorganisationen i Sverige). Av tradition en politisk maktfaktor när det kommer till kollektivavtal och andra avtalsförhandlingar som rör byggsektorn. Förbundet är även en stark röst när det kommer till byggnads- och arbetsmarknadspolitik. Tidigare har man erbjudit sina medlemmar en inkomstförsäkring. Men för närvarande tecknas den privat, av alla som anser sig behöva den. Diskussioner om att återinföra försäkringen förs inom förbundet eftersom det finns en efterfrågan på den.

Bli medlem i Byggnads

Byggnads är ett förbund för byggnadsarbetare och det finns omkring 80 olika yrkesgrupper, stora som små, bland förbundets medlemmar. På sin hemsida tillhandahåller förbundet en lista över alla de yrken som anses höra till bygg- och anläggningssektorn.Det finns inga krav på någon särskild anställningsform utan man kan bli medlem oavsett om man jobbar hel- eller deltid eller om man har timanställningar. Den som går en yrkesutbildning eller på gymnasiets Bygg- och energiprogram erbjuds ett särskilt medlemskap med lägre avgifter än det ordinarie.

Kvalifikationstid

Byggnads är ett av flera fackförbund som valt att inte satsa på att förhandla fram villkor för en inkomstförsäkring som alla fullvärdiga medlemmar kan få ta del av om de samtidigt har rätt till a-kassa. Däremot kan medlemmar teckna en inkomstförsäkring privat om de uppfyller kvalifikationstiden som oftast är 12 månader. Man måste alltså ha varit anställd och betalat försäkringspremien i ett år för att kunna göra anspråk på de extra pengar som en inkomstförsäkring ger. Om man ska erbjuda inkomstförsäkring eller inte är en öppen fråga inom förbundet.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

När det gäller finansbolag och andra aktörer som erbjuder privat inkomstförsäkring kan villkoren se ganska olika ut. Det innebär den fördelen att man som medlem i Byggnads har alla chanser att hitta en försäkring som passar utifrån den situation som man befinner sig i. Regeln att man inte kan få ut pengar via denna typ av försäkring efter det att man fyllt 65 år är vanlig. Det är då de flesta har möjlighet att istället gå i pension. Förbundet har tidigare erbjudit denna typ av försäkring men den visade sig bli för dyr för de flesta av medlemmarna.

Varför välja just det här fackförbundet

Fackförbundet Byggnads kan erbjuda sin medlemmar en lång rad förmåner. Det handlar om sådant som bra försäkringar, chans till vidareutbildning och möjlighet att engagera sig inom olika intressegrupper inom förbundet. Denna arbetstagarorganisation är dessutom en mycket viktig part i förhandlingar om kollektivavtal som styr villkoren och påverkar arbetsförhållanden för byggnadsarbetare på de flesta arbetsplatser runt om i landet. Får man problem med sin arbetsgivare är det tryggt att veta att man kan uppbackning från ett av Sveriges starkaste fackförbund. Avgiften är inkomstrelaterad.

Historia om fackförbundet

Byggnads grundades 1949 och har sedan dess växt i ett par omgångar i och med att mindre förbund valt att ansluta sig till denna starka organisation. Förbundet har uttalade politiska mål och har under åren försökt verka för en samhällsutveckling präglad av social och ekonomisk demokrati. Opinionsbildning är ett medel för påverkan som man regelbundet använder sig av men detta fackförbund har även varit inblandat i strejker och andra extraordinära åtgärder som handlat om att ta till vara på sina medlemmars intressen. Ett så stort förbund som detta med medlemmar som sysslar med samhällsbärande funktioner har muskler bakom orden.