Om fackförbundet Ledarna

gå med i LedarnaLedarna är ett fackförbund som inte har några partipolitiska kopplingar eller finns med i någon av de fackliga centralorganisationerna. De ingår däremot i samverkansrådet vilket underlättar samordning av kollektivavtal och förhandlingar för både privata och offentliga tjänstemän. Ledarnas fackförbund vänder sig till alla som har en chefsposition på sin arbetsplats. Genom att gå med i Ledarna som medlem har man möjlighet att teckna en inkomstförsäkring hos förbundet. Om man skulle bli arbetslös har man via inkomstförsäkringen möjlighet att uppehålla sin normala levnadsstandard och man kan även teckna en tilläggsförsäkring.

Bli medlem i Ledarna

Alla som arbetar som chef oavsett vilken bransch man arbetar i och oberoende av vilken chefsnivå man befinner sig på kan bli medlem i Ledarnas fackliga förbund. Anmälan sker via hemsidan eller om det finns en facklig representant på ditt arbete. Ansöker man om medlemskap via hemsidan blir man uppringd av en representant från förbundet, man kan också välja att själv ringa in och få svar på alla frågor. Att vara medlem hos Ledarna innebär att man får stöd i sina åtaganden som chef och personlig rådgivning vad gäller chefs och karriärfrågor.

Kvalifikationstid

bli medlem i LedarnaLedarnas inkomstförsäkring hos Bliwa gör att du har en trygghet vid arbetslöshet. För att kunna ta del av försäkringen ska du gå med i Ledarna och ha varit medlem de senaste 12 månaderna utan avbrott och ingå i det inkomstintervall som finns hos Bliwa. Man måste vara medlem även under tiden för arbetslösheten. Ersättningen kan inte kombineras tillsammans med ett avgångsvederlag. Det finns inget krav att man måste vara medlem i a-kassan hos Ledarna för att kunna ta del av försäkringen men ett medlemskap i a-kassan innebär att ersättningen blir högre.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Gå med i Ledarna så har du även en tilläggsförsäkring som kompletterar den ordinarie inkomstförsäkringen. Genom att teckna tilläggsförsäkringen går det att förlänga perioden för en säkrad inkomst under en period av 100 extra dagar utöver tiden man har inkomstförsäkringen. Utbetalning sker efter att den ordinarie inkomstförsäkringens utbetalningsperiod slutat. Man ansöker om tilläggsförsäkringen hos Ledarnas fackförbund och betalar en premie varje månad. För att kunna teckna dessa försäkringar krävs det att man är skriven och bosatt i Sverige. Försäkringen gäller fram till att du är 65 år.

Varför välja just det här fackförbundet

Ledarna är ett förbund som vänder sig enbart till chefer i olika positioner oavsett branschtillhörighet. De står för att utveckla bra konstruktivt ledarskap där man förstår och utvecklar chefsrollen. Som medlem får man stöd och hjälp att utveckla sitt ledarskap. Som medlem kan man även få förmånliga erbjudanden när det gäller utbildningar, rättshjälp med ett juristbiträde utan extra kostnad. Förmånligt boräntelån hos SEB och rabatter på resor och semesterboenden i Toscana på hotell&spa Riva del Sol. Tidningen Chef skickas ut till samtliga medlemmar elva gånger per år.

Historia om fackförbundet

Ledarna har funnits som organisation sedan 1905 som då bildades under namnet Norrköpings verkmästareförening. Många på chefsnivå anslöt sig och man kom överens om att det behövdes ett gemensamt namn som innefattade alla olika nivåer som chef. 1926 bytte man namn till Sveriges Arbetsledareförbund och gick samman med Sveriges Mekaniska Verkmästareförbund några år senare. Det första riktiga kollektivavtalet om arbetsvillkor tecknades 1936 och det gällde för Stockholms byggverkmästare. Genom åren anslöt sig fler arbetsgrupper till Ledarnas förbund och man tecknar avtal för en ny modell gällande lönesättning specifikt för chefer. 1994 bytte de namn igen till det som gäller idag.