Om fackförbundet IF Metall

IF Metall har varit verksamma sedan 2006 genom en sammanslagning av Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket. Fackförbundet har 313 000 medlemmar och många av dem finns inom industritillverkningen. Då en fjärdedel av medlemmarna är kvinnor är förbundet landets tredje största kvinnoförbund i LO. Förbundet har ingen egen inkomstförsäkring men man kan ansöka om en separat inkomstförsäkring som är kopplad till ersättningen via inkomstförsäkra.se. Inkomstförsäkringen är ett komplement till din A-kassa och en extra trygghet för att behålla sin vanliga levnadsstandard om man skulle bli arbetslös.

Bli medlem i IF Metall

Alla som arbetar inom industri inom IF Metalls organisation är välkomna som medlemmar i förbundet. Medlemskapet ansöks via någon av avdelningarna där du arbetar men kan även göras via bank-ID på deras hemsida. Att vara medlem i en fackförening innebär att du får hjälp och stöd av facket vid förhandlingar och konflikter på arbetsplatsen. IF Metall har en grundvärdering som understryker att alla deras medlemmar har lika mycket värde och strävar efter att alla ska känna trygghet på sin arbetsplats.

Kvalifikationstid

För att vara säker på att klara av ekonomin vid en arbetslöshet kan du teckna en inkomstförsäkring. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen hos IF Metall ska du vara tillsvidareanställd, ha medlemskap i a-kassan och kunna arbeta minst 17 timmar i veckan. Man ska även vara bokförd och bosatt i Sverige. För att kvalificera sig för en inkomstförsäkring krävs det att man arbetat som tillsvidareanställd i tolv månader. Vid byte av fackförbund har man möjlighet att ta med den gamla inkomstförsäkringens period och föra över den till Metall.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen från IF Metall täcker 80 % av nettolönen och är ett komplement till a-kassans ersättning. Ersättningen ser till att man i princip kan hålla den vanliga levnadsnivån under de första månadernas arbetslöshet. Ersättningen gäller endast vid ofrivillig arbetslöshet och inte vid egen uppsägning. För att kunna ta del av försäkringen fyller man i en skadeanmälan som sedan skickas till ditt försäkringsbolag. Intyg att du är arbetssökande från arbetsförmedlingen ska bifogas samt intyg från arbetsgivaren om anledningen till uppsägningen. Andra dokument som måste bifogas är ett ersättningsintyg från a-kassan, arbetsgivarintyg och andra dokument som är relevanta för ansökan.

Varför välja just det här fackförbundet

IF Metall arbetar för bättre löner och arbetsvillkor för sina medlemmar och deras filosofi är att ju fler vi är desto starkare blir vi och tillsammans skapar vi en förbättring i arbetslivet. Som medlem får man även vissa förmåner. För att på ett enkelt sätt hålla reda på alla erbjudanden finns IF Metallkortet som fungerar som ett medlemskort. Kortet ger dig möjlighet att ta del av många fina erbjudanden för resor, shopping, semesterboenden, motion och hälsa, teknik och mycket mer.

Historia om fackförbundet

År 1888 startade Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet och lade grunden för ett gemensamt starkt fackförbund för industrianställda. De förde en hård kamp mot myndigheterna och arbetsgivarna som såg dem som ett hot. Det enda sättet att kunna göra sig hörda mot arbetsgivarna var att arbetarna organiserade sig och bildade fackliga föreningar. Genom åren har fackföreningarna blivit starkare och positionerat sig i samhället och på arbetsplatserna för att ge alla anställda bättre villkor i deras arbeten. Det som idag är IF Metall bildades 2006 efter en sammanslagning av Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket.